Ansøgning til Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond skal indgives elektronisk. Til højre findes ansøgningsskema til brug for enkeltpersoners ansøgninger. Skemaet skal udfyldes og indsendes med bilag pr. mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ansøgninger fremsendt pr. post tages ikke i betragtning.

Uddeling af legater foretages kvartalsvis. Ansøgeren modtager besked om en eventuel tildelt legatportion pr. mail og beløbet indsættes på ansøgerens NemKonto.

 

(Dette er en dynamisk pdf.fil. Vi anbefaler, at filen gemmes på harddisk og derefter udfyldes i Adobe Acrobat Reader)