Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjertekar- og lungesygdomme.

Ved opslag i Ugeskrift for Læger i maj måned indkaldes ansøgninger én gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.

Legatansøgning i fire eksemplarer ledsaget af et kortfattet CV sendes til Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond, Bredgade 6,4, 1260 København K. Der anvendes ikke fortrykt ansøgningsskema.

Samtykkeerklæring med ansøgningens basisoplysninger skal indsendes (i et eksemplar) sammen med ansøgningen.

Den officielle legattildeling finder sted den 3. november i Det Kgl. Vajsenhus, Nørre Farimagsgade 51, København K.