Støttede projekter

Center for forskning i familiedyrs velfærd

Fonden har gennem en årrække givet bidrag til drift af; Center for forskning i familiedyrs velfærd ved Professor Peter Sandøe ved Københavns Universitet. 

Bidraget er årligt på kr. 1.500.000- du kan læse mere om centret her

Læs mere her

Dyreværnet

Fonden har indkøbt en ny dyreambulance til Dyreværnet for kr. 280.000. Du kan læse mere om dyreværnets arbejde her:

Læs mere her

Grønlandske slædehunde

Fonden har indkøbt mobilt mundhule røntgen-apparat, som skal fungere som et vigtigt led i forestående veterinær behandlingskampagne, i Grønland, specifikt Ilulissat og Sissimiut, foråret 2023. Støtten udgør kr. 110.000 og projektet drives af Emilie U. Andersen-Ranberg og Rikke Langebæk  


Orangutanger i Borneo:

Fonden har adopteret 2 orangutanger i Borneo gennem; ”red orangutangen” Du kan læse mere om deres arbejde her: 

Læs mere her

Dyrevelfærd

Fonden støtter forskning i dyrevelfærd samt personer eller organisationer, der bekæmper mishandling eller vanrøgt af dyr.

Herunder støtte til formål, der støtter indplacering af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidlede ældre personers dyrelægeregning.